ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител на услуга за извършване обработка на информацията за отчитане на труда и работната заплата на служителите и изплащане на суми по извънтрудови правоотношения в Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Пазарно проучване Задание Ценова оферта