ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за избор на изпълнител на услуга „Контрол на фактори на работната среда на територията на ОП СПТО”

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за организиране и провеждане на измервания за контрол на различни фактори на работната среда на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ съгласно изискванията на нормативните актове и с периодичността, определена от Възложителя за оценката на риска.   Пазарно проучване Техническо задание