ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ- За провеждане на обучение и международно сертифициране “CCNA ROUTING AND SWITCHING”

Настоящото проучване има за цел избор на изпълнител за „провеждане на обучение и международно сертифициране “CCNA Routing and switching” на шест членен електротехнически персонал за работа с мрежово оборудване CISCO“. Пазарно проучване