ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За сключване на договор за „Изготвяне на комуникационна стратегия на ОП СПТО, изготвяне на ново лого, изработка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на общинското предприятие“

Избор на изпълнител за „Изготвяне на комуникационна стратегия на ОП СПТО, изготвяне на ново лого, изработка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на общинското предприятие.“

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за изпълнение на СМР

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по проект „Преустройство на гараж-навес в техническо помещение за първичен преглед на автомобили” – изпълнение на СМР Пазарно проучване   Част Архитектура Челен лист Модел Модел Модел Модел Модел Обяснителна записка Количествена сметка Част Конструкция Челен лист Модел Mодел Mодел Модел Модел Обяснителна записка Количествена сметка…