ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За доставка и монтаж на електрокабелно отопление на тръбопроводи

Целта на пазарното проучване е : профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD  против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата.

Пазарно проучване