ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за разработване и доставка на програмен продукт

Предмет на пазарното проучване е  разработка, доставка и предоставяне на право за ползване  на програмен продукт за организиране, мониторинг, анализ, контрол и оптимизация на дейностите по събиране и транспортиране на хранителни биоотпадъци от обекти на територията на Столична община, съобразен с технологичните особености на процеса на анаеробно разграждане в ИБТ „Хан Богров“   Пазарно-програмен продукт

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на фирма за сервизно обслужване на повдигателни съоръжения

Сервизно поддържане и ремонт на мостови кранове, електрически телфери и мобилни подемници с работни площадки,намиращи се на територията на завод за МБТ на отпадъци, с.Яна, София.   Пазарно-повдигателни съоръжения