ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, и контрол на епидемичния риск в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ – площадка „Садината” и площадка „Хан Богров”

 

 

Download – Пазарно-проучване ДДД