ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на ваксини против хепатит А и Б и комбинирана ваксина срещу хепатит А и Б за работещите в ОП СПТО“

Съобщение оферти