ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Обследване на енергийната ефективност на компресорни системи в Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“(ОП СПТО)“