ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Наем на допълнителна механизация за експлоатация на ДНО „Садината“ от ОП СПТО“.