ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ОП СПТО“

 

Съобщение

Приложение1 и 2