ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Изработване, доставка и монтаж на вана за почистване на топлообменници монтирани в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF гориво