Сключване на договор с фирма за сервизно и абонаментно обслужване  на  автовезните в Приемна зона на ДНО „Садината“, за нуждите на ОП СПТО.

 

Пазарно проучване – автовезни