Днес, 05.10.2018 г., представители на фирмата „Дрегер Сейфти България“ проведоха обучение на служители от ОП СПТО за безопасна работа в ограничени пространства.