Днес, 10.07.2018 г., журналисти от телевизионния канала ICTV на Република Украйна посетиха ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“.  Екипа се запозна с различните технологични етапи при третирането на смесения битов отпадък, от постъпването му на вход завод МБТ до производството на на RDF-гориво за оплзотворяване. По време на посещението беше заснето предаване на тема „Рециклиране на отпадъците и преодоляване на кризата с боклука по примера на гр. София“.