Днес, 12.06.2018 г., по покана на Столична Община – Район „Изгрев“, делегация от община Улан Батор, Монголия посети ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“.