ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ С ОБЕКТ:
„КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

 

Download – Пазарно проучване OHSAS 18001