Eжемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност на територията на МБТ – ОП СПТО, съгласно  изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

 

Пазарно-проучване съоръжения МБТ