Избор на фирма за закупуване,проектиране и изграждане на структурна кабелна система (СКС) и разширение на съществуваща учрежденска телефонна централа към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Download – ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА