Eжемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност на територията на ОП СПТО съгласно „ Наредба за Устройството и Безопасната Експлоатация на Преносните и Разпределителните Газопроводи на Съоръженията” и „ Наредба за Устройството, Безопасната Експлоатация и Технически Надзор на Съоръжения под Налягане”

 

Download – Пазарно проучване