„Избор на фирма за доставка и монтаж „Рекуператорна-система“ за рекуперация на предварително обработен свеж въздух в контролна зала за управление на процесите в Сграда за биологично сушене в Завода за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво.

 

Download – Пазарно проучване -Рекуператорна система