Разпределение на активите съгласно технологичния процес в ОП СПТО и определяне на финансовите стойности на активите към датата на придобиването им съгласно проектната документация на Възложителя.Пазарно проучване Техническо задание