Избор на изпълнител за поддръжка на периметрово осветление на територията на ОП СПТО – площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“.Пазарно проучване