„Избор на фирма за наем, сервиз и поддръжка на филтриращи системи за студена, гореща и газирана вода“ и за поддръжка на автомати за освежаващи напитки необходими за ИБТ „Хан Богров“, завод за МБТ и ДНО „Садината“-  ОП „СПТО”.

 

Пазарно проучване