Избор на фирма за изграждане на видеонаблюдение на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и станция за регенериране на отпадъчни води (СРОВ), местност „Садината“, ОП СПТО

 

Пазарно-проучване-видеонаблюдение