Избор на фирма за организиране и изпълнение на дейностите за извършване на годишна метрологична проверка на автовезните в ДНО „Садината“

 

 

Download – Пазарно проучване – Годишна метрологична проверка