„Избор на фирма за извършване на услуги по противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на територията на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци““

 

 

Пазарно-проучване ПБ