ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО

 

 

Download – Пазарно проучване_застрахователен брокер