Извършване на превантивна и аварийна поддръжка на място и осигуряване работоспособността на UPS техника в ОП СПТО.

При поддръжката да се спазват техническите условия и параметри, заложени от производителите на техниката, техническите стандарти и екологичните изисквания съгласно българското законодателство.

Пазарно проучване