Сключване на договор за абонаментно поддържане на пожароизвестителна и пожарогасителна системи при ОП СПТО:

1.1.Пожароизвестителна система при завод за МБТ площадка „Садината“;

1.2.Пожарогасителна (спринклерна) система при завод за МБТ площадка „Садината“, състояща се от електрическа помпа, дизелова помпа, жокер помпа и 3 (три) броя компресорни станции;

1.3.Пожароизвестителна система при ИБТ „Хан Богров“

 

Пазарно-пожароизвестяване и пожарогасене