Избор на изпълнител за извършване на услуга по сертифициране на ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ според изискванията на ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015

 

Пазарно-сертифициране