Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности  по осигуряването на сервиз, поддръжка и профилактика на мотокарите в завод за МБТ

Пазарно-мотокари