Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по „осигуряване на сервизна поддръжка на технологичните компресори в завод за МБТ“ по обособени позиции, както следва:

Пазарно проучване-компресори