Избор на фирма за извършване на услуга „РЕМОНТ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОТОКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РДФ ГОРИВО “

 

Пазарно проучване