Избор на изпълнител на услуга с предмет „Предаване и приемане за третиране на опасни отпадъци, генерирани от площадки „Садината“ и „Хан Богров“, ОП СПТО.

Пазарно проучване