Избор на фирма за извършване на услуга „Лепене на гумено-транспортни ленти“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Лепене на гумено-транспортни ленти по топъл способ;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Лепене на гумено-транспортни ленти по студен способ.

Пазарно проучване-ленти