Целта на пазарното проучване е изработване на проект за преустройство на навес за автомобили в гараж, разположен в приемна зона на МБТ за отпадъци.

Пазарно проучване