Настоящото проучване има за цел избора на изпълнител за „изработване на пресевен барабан за пресявна машина TERRA SELECT T5“, предназначена за пресяване на компост

Пазарно проучване