Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по изграждане на защитни конструкции за технологични компресори в завод за МБТ- изпълнение на СМР.

Пазарно проучване