Избор на изпълнител за изолация на 2 /два/ броя ръкавни филтри при сграда за производство на RDF гориво, включващо доставка и монтаж на алуминиеви панели и термоизолация монтаж на същите.

Пазарно проучване

Оферта образец