Избор на изпълнител за изграждане на стени от бетонни блокове за оформяне на складови клетки за временно съхранение на рециклируеми материали на територията на площадка „Садината“ – ОП СПТО.

Пазарно проучване