Сервизно поддържане и ремонт на мостови кранове, електрически телфери и мобилни подемници с работни площадки,намиращи се на територията на завод за МБТ на отпадъци, с.Яна, София.

 

Пазарно-повдигателни съоръжения