Избор на фирма за периодична доставка бутилиран течен АЗОТ-проба 5.0 нужен за работата на сортиращия блок на лазерните машини, инсталирани и експлоатирани на територията на ОП СПТО по заявка и график, съгласуван от Възложителя.

 

Пазарно проучване – азот