Избор на фирма за обезмирисяване на контейнери за биоотпадъци за нуждите на ИБТ “Хан Богров” – ОП “СПТО”

Download – Пазарно проучване обезмирисяване на контейнери за биоотпадъци