Офертата трябва да включва информация относно цените на всички съдове за съхранение на спомагателни материали и отпадъци     

 

Пазарно проучване