„Избор на строителна фирма за проектиране и изпълнение на:

  1. „Реконструкция на Гараж-Навес“, ОП СПТО – площадка „Садината“;
  2. “Реконструкция на западна фасада на сграда за съхранение на РДФ“ – площадка „Садината“

Пазарно-реконструкция на гараж