Избор на оператор /наемане на МПС/ за Събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци от обекти, обслужвани от ОП „СПТО” на територията на Столична община до площадките и инсталациите на ОП СПТО

 

Пазарно-мпс за доставка на био отпадъци