Избор на оператор /наемане на МПС/ за извършване на  вътрешно заводски транспорт на  територията на ИБТ „Хан Богров“ и депо „Садината“ –  ОП „СПТО”

 

Пазарно-камион компост