Избор на консултантска фирма за поддържане на системата за управление на безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007; подготовка и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015; преминаване към новата версия на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; обединяване на посочените системи за управление в една обща интегрирана система.

Пазарно проучване-консултант