Доставка на материали и консумативи за извършване на дейности по обслужване, ремонт и профилактика на машини и съоръжения в ОП СПТО.

Пазарно проучване